panel linux

Bezpłatny Panel Hostingowy i VPS VESTA to rozwiązanie o otwartym kodzie źródłowym, do przyłączenia na serwerze dedykowanym VPS lub w Chmurze AWS. Panel ten, pozwala na konfigurację kont użytkowników i przypisanie im zasobów serwera, a także konfigruację usług takich jak serwer WEB, poczta elektroniczna, serwer DNS, serwer Bazy Danych oraz zadania w CRON i Backup. VESTA to w pełni bezpieczne rozwiązanie, mające ochronę Antywirus i AntySpam.

www: https://vestacp.pl/